Terminski plani

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

SKLOP

AKTIVNOST

TERMIN

PODRUŽNICE V LJUBLJANI
»DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL«

Kulturna prireditev s predstavitvijo rezultatov projekta na temo DIŠI PO PODEŽELJU-KULINARIKA.

Sobota, 22. 09. 2012

PROMOCIJA PROJEKTA

Zgibanka o projektu.
Predstavitev  projekta v časopisih, medijih, sejmih.
Sodelovanje z razstavo in degustacijo na 2. podeželski parlamentu v Zrečah.
Predstavitev kulturnih točk na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani.

1. 9. 2012 do 30. 9. 2013


16. in 17. 10. 2012


24. – 27. 1. 2013

MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

Priprava in izvedba obiskov z učenci posameznih podružničnih šol: podružnice OŠ Sostro in OŠ Stična obiščejo PŠ Želimlje in se udeležijo pohoda po Svarunovi poti.

Marec 2013

IGRE BREZ MEJA

Priprava, organizacija in izvedba iger, ki se bodo odvijale na igrišču pred PŠ Muljava.

Sobota, 11. 05. 2013

KMEČKA OPRAVILA

Izdaja slikanice o raziskanih kmečkih opravilih v domačem kraju.

Junij 2013

KREATIVNE IN EKO DELAVNICE

Izvedba delavnic po posameznih šolah:
- rože iz papirja,
- peka kruha in peciv,
- priprava kulturnega nastopa,
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže na izbrano kmečko opravilo,
- izdaja koledarja z otroškimi fotografijami.

1. 9. 2012 do 30. 9. 2013

NA VASI JE LEPO

Priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo celoletnega dela otrok za otroke. Organizatorica je PŠ Ambrus.

Sobota, 01. 06. 2013

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2011/12

SKLOP

AKTIVNOST

TERMIN

PODRUŽNICE V LJUBLJANI

- kulturna prireditev s predstavitvijo rezultatov triletnega izvajanja projekta na temo ŠEGE IN NAVADE DOMAČEGA KRAJA

8. oktober 2011

MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

- priprava in izvedba obiskov z učenci posameznih podružničnih šol

januar - avgust 2012

IGRE BREZ MEJA

- priprava, organizacija in izvedba iger, ki se bodo odvijale na igrišču pred PŠ Lipoglav

- sodelujejo vse šole vključene v projekt (9 podružnic)

26. maj 2012

DIŠI PO PODEŽELJU

- fotografiranje vseh dogodkov povezanih s podeželskim območjem
- zbiranje fotografij za koledar PŠ

oktober 2010 –

september 2012

KREATIVNE in EKO DELAVNICE

- rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže s poudarkom na oblikovanju spominka
- koledar z otroškimi fotografijami

oktober 2011- junij 2012

OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA SPOMINKA

- vsaka šola oblikuje en spominek

januar – maj 2012

NA VASI JE LEPO

 

- priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu
- organizator PŠ Krka

9. junij 2012

PROMOCIJA PROJEKTA

- zgibanka o projektu
- predstavitev projekta v časopisih, medijih, sejmih, konferencah, …

oktober 2011 – september 2012

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2010/11

SKLOP

AKTIVNOST

TERMIN

MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

- priprava in izvedba obiskov z učenci (PŠ Krka obišče PŠ Janče in ostale podružnice OŠ Sostro)
- podružnice OŠ Sostro se udeležijo otvoritve nove PŠ Krka

januar - maj 2011

IGRE BREZ MEJA

- priprava, organizacija in izvedba iger PŠ Ambrus v sodelovanju z domačim športnim društvom
- sodelujejo vse šole vključene v projekt

21. maj 2011

ŠEGE IN NAVADE V DOMAČEM KRAJU

- fotografiranje vseh dogodkov povezanih s starimi običaji in navadami

september 2010 – maj 2011

KREATIVNE DELAVNICE na temo turistični spominek

- rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami

po terminskem načrtu vsake podružnice (2011)

IGRAJMO SE EKOLOGIJO

- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže s poudarkom na oblikovanju turističnega spominka

januar – maj 2011

NA VASI JE LEPO

- priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu

4. junij 2011

BILTEN O PROJEKTU

- zbiranje gradiva, prispevkov, izvedba ankete med starši in učenci o projektu
- oblikovanje in tisk biltena

do 4. junija 2011

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2009/10

SKLOP

AKTIVNOST

TERMIN

MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

priprava in izvedba obiskov z učenci

marec junij 2010

IGRE BREZ MEJA

priprava, organizacija in izvedba iger

maj 2010

MOJ KRAJ - MOJ PONOS

raziskovanje domačega kraja s predstavitvijo rezultatov

januar - junij 2010

KREATIVNE DELAVNICE

- digitalna fotografija
rože iz papirja
- peka kruha in peciv
l- judske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami

po terminskem načrtu vsake podružnice

IGRAJMO SE EKOLOGIJO

- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
- sajenje okrasnih cvetlic

oktober 2009 – maj 2010

NA VASI JE LEPO

priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu

junij 2010

BILTEN O PROJEKTU

zbiranje gradiva, prispevkov, izvedba ankete med starši in učenci o projektu

prvi del do junija 2010


Prejšnja stran: Načrt aktivnosti
Naslednja stran: Dokumenti