Organizacija dela

Jutranje varstvo

Organizirano od 6. ure do začetka pouka.

Pouk

Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih. V prvem oddelku so združeni učenci 1. in 2. razreda, ki jih poučuje učiteljica Mateja Štefelin. V drugem so združeni učenci 3. in 4. razreda in jih poučuje  učiteljica Marjana Marn.

Dopolnilni pouk

Namenjen je učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Delo temelji na individualnem odpravljanju težav, da učenci osvojijo minimalne in temeljne standarde znanja.

Dodatni pouk

Namenjen je učencem, ki želijo poglobiti znanje z določenega področja in pri tem presegajo določene standarde znanja. Poteka po vnaprej pripravljenem programu, ki vključuje zahtevnejše vsebine in višje standarde znanja.

Podaljšano bivanje

Organizirano je v podružnični šoli Besnica.

Prevoz učencev

Prevoz v šolo in iz šole ter v podaljšano bivanje je organiziran s kombijem, ki ga vsakodnevno vozi voznik Matevž. Občasno mu pri prevozu otrok v podaljšano bivanje v Besnico pomaga še voznik Bojan.

 


Prejšnja stran: O šoli
Naslednja stran: SIO 2020