Šolski ekosadovnjak in ekovrtJESENSKI SEMINAR PROGRAMA ŠOLSKI EKOVRTOVI, 2022


- Predstavitev PŠ Janče na seminarju: ŠOLSKI EKOVRT PODRUŽNIČNE ŠOLE JANČE, OŠ SOSTRO, 23. 11. 2022 [ ptt]

- zapis DRUŠTVA ŠOLSKI EKOVRTOVI o seminarju: Jesenski seminar ŠEV: veliko vrtno veselje na mali šoli, na povezavi: http://www.solskiekovrt.si/jesenski-seminar-sev-veliko-vrtno-veselje-na-majhni-soli/#more-'

PROJEKT: KOMPOST GRE V ŠOLO - KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE


- Članek o projektu na naslednji povezavi:
http://www.pozitivke.net/article.php/Spodbujanje-Lastnega-Kompostiranja

- Predstavitev KOMPOSTIRANJE NA PŠ JANČE na zaključnem posvetu projekta KOMPOST GRE V ŠOLO, 4. 12. 2018 [ ptt]

- Poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru projekta Kompost gre v šolo, ki ga vodi Inštitut za trajnostni razvoj, 20. november 2018 [ pdf]

ZNAK ŠOLSKI EKOVRT


- Tretja obnovitev znaka: EKOSADOVNJAK IN EKOVRT pri PODRUŽNIČNI ŠOLI JANČE, 3. 12. 2019 [ ptt]

- Druga obnovitev znaka: EKOSADOVNJAK IN EKOVRT pri PODRUŽNIČNI ŠOLI JANČE, 24. 10. 2017 [ ptt]

- Prva obnovitev znaka: ŠOLSKI EKOSADOVNJAK PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI JANČE, OŠ SOSTRO, 9. 4. 2015 [ ptt]

- Prva pridobitev znaka: ŠOLSKI SADOVNJAK PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI JANČE, 7. 3. 2013 [ ptt]

PROJEKT EATHINK 2015 »Jej lokalno, misli globalno«


- [ pdf] Poročilo o izvedenih dejavnostih v okviru projekta EAThink2015, šolski ekovrtovi, 30. 1. 2017

EKO SADOVNJAK V MEDIJIH

- ŠOLSKI SADOVNJAK JANČE: pozdravi jih češnjev drevored, članek v Delo in dom, 1. 10. 2011: http://www.deloindom.si/sadovnjaki/solski-sadovnjak-jance-pozdravi-jih-cesnjev-drevored

- RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, JEJ LOKALNO, območna konferenca Lokalna samooskrba – uveljavitev načela kratkih verig, 13. 11. 2014: http://sio.si/2014/11/13/razmisljaj-globalno-jej-lokalno/

- GLASNIKI BOLJŠE HRANE, ŽIVA LISTA, avgust 2015: http://glasniki.si/djstatic/glasniki/docs/zivalista.pdf

SADJARSKI KROŽEK

Prgišče lepih doživetij je prav gotovo možno doživeti v šolskem sadovnjaku. Vsak letni čas prinese sadnemu drevju drugačno podobo, vsak mesec v njem opravljamo različna dela, vsak teden lahko opazimo kaj novega in posebnega. Prav zaradi tega je šolski sadovnjak učilnica v naravi in prostor, kjer učenci lahko čutijo in doživljajo naravo tako, da jim bo prirasla k srcu.

ZGIBANKE


- [pdf] ŠOLSKI EKOVRT - ZGIBANKA, 2012

PREDSTAVITVE

- [ ptt] ŠOLSKI EKOSADOVNJAK PRI PŠ JANČE, predstavitev ppt na  seminarju šolskih ekovrtov v Ljubljani, 9. 4. 2015

- [ ptt] SADJE IZ ŠOLSKEGA EKO SADOVNJAKA IN S KMETIJE - predstavitev ppt, 13. november 2014

- [ ptt] DAN ŠOLSKIH EKOVRTOV - predstavitev ppt, 8. september 2011

- [ ppt] ŠOLSKI EKOVRTOVI – predstavitev ppt, 12. september 2013, Ljubljana

POROČILA


- [ pdf] DEJAVNOSTI V SADOVNJAKU OD SEPTEMBRA 2014 DO FEBRUARJA 2015 - poročilo, 27. 2. 2015


- [ pdf] DEJAVNOSTI NA ŠOLSKEM EKOVRTU OD JESENI 2013 do POLETJA 2014 - poročilo, 23. 8. 2014

- [ pdf] ŠOLSKI EKOSADOVNJAK - poročilo, november 2011

Med otroki, ki prihajajo na podružnično šolo Janče in kasneje nadaljujejo šolanje na centralni šoli Sostro, so tudi otroci mladih gospodarjev, ki so se v zadnjem desetletju preusmerili v naravi prijazno in bio predelavo sadja. Takšen kmetijsko-pridelovalni-turistični koncept razvojne vizije območja zahteva ustvarjalne in široko izobražene gospodarje kmetij.

Za dosego tega cilja pa je potrebno že zgodnje ter stalno načrtno usmerjanje prihajajočih generacij. Glede na to, da je ravno na našem območju veliko otrok s preusmerjevalnih kmetij, je dodatno izražen ustvarjalni in delovni interes s strani šole, staršev in kmetijskega oddelka pri mestni občini Ljubljana. Zato smo se odločili, da zasadimo vzorčen sadovnjak na obstoječem šolskem vrtu in na brežinah okoli šole.

Idejno-izvedbeni načrt smo začeli uresničevati v letu 2001. Starši, učenci, učiteljici in kmetijski svetovalec g. Franc Kotar smo poprijeli za delo in pripravili teren za zasaditev, postavili žičnato ograjo, ki bo varovala sadno drevje pred divjadjo ter obrezali dve starejši drevesi. S skupnimi močmi nam je uspelo posaditi 112 primerkov. Med njimi so jablane, hruške, češnje, slive, breskve, nektarina, marelica, višnja, oreh, lešnik, kutina, skorš, nešpla, joste, maline in ribez. Ob glavni cesti, ki vodi mimo šole smo zasadili češnjev drevored in s tem prispevali k urejenosti okolice šole.

Učenci z veseljem in dobro voljo obirajo v sadovnjaku pridelano sadje, s katerim popestrimo jedilnik za šolsko malico.


Prejšnja stran: Interesne dejavnosti
Naslednja stran: Plesne urice