Športni krožekKrožek že nekaj let vodi ŠD Janče. Njihovi cilji so, da otroci pridobijo raznovrstna športna znanja, zadovoljijo otrokove potrebe po gibanju in igri, spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti in jih navajajo na kakovostno preživljanje prostega časa.
Nogometna ekipa Športniki in športnice


Naslednja stran: Plesne urice