Dramski krožek


Gledališče daje otrokom priložnosti, da raziskujejo, se pogovarjajo, se soočajo s težavami in izražajo svoja čustva v sprejemajočem okolju. Otroci lahko skozi dramski krožek raziskujejo svojo lastno kulturno vrednost. Številnim učencem omogoča, da razmišljajo ustvarjalno in se ustrezno odzovejo na položaj, v katerem se znajdejo. S sodelovanjem se naučijo tudi kritičnega mišljenja in reševanja različnih težav, ki sta pomembna za vsa področja učenja. Učijo se tudi prevzemati različne odgovornosti in sprejemati različne odločitve.

Torej gledališče nudi naslednje prednosti:

  • Povezovanje učencev, da ustvarjalno rešujejo probleme in sprejemajo odločitve.
  • Pri učencih razvija verbalno in neverbalno komunikacijo.
  • Lahko izboljša učenčevo psihološko dobro počutje – skozi različne vloge lahko učenec izraža resnične občutke brez strahu, da bi ga drugi obsojali ali kritizirali.
  • Razvija empatijo in nove perspektive – ob različnih vlogah in značajih omogoča učencem uporabljati vsa čutila, da bi razumeli vloge, ki so mišljene v scenarijih.
  • Gradi sodelovanje med učenci in razvija druge socialne veščine.
  • Učencem pomaga prepoznati in razvijati moralne vrednote.
  • Prispeva k estetskemu razvoju.

 


Prejšnja stran: Kuharski krožek
Naslednja stran: Slikarski tečaj