Gledališče daje otrokom priložnosti, da raziskujejo, se pogovarjajo, se soočajo s težavami in izražajo svoja čustva v sprejemajočem okolju. Otroci lahko skozi dramski krožek raziskujejo svojo lastno kulturno vrednost. Številnim učencem omogoča, da razmišljajo ustvarjalno in se ustrezno odzovejo na položaj, v katerem se znajdejo. S sodelovanjem se naučijo tudi kritičnega mišljenja in reševanja različnih težav, ki sta pomembna za vsa področja učenja. Učijo se tudi prevzemati različne odgovornosti in sprejemati različne odločitve.

Torej gledališče nudi naslednje prednosti: